Deklaracje wyboru

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ. Umożliwiają one korzystanie z usług wybranego świadczeniodawcy, posiadającego kontrakt z NFZ. Dokumenty te można wydrukować w Systemie Przychodnia.

Deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej

Deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej można złożyć na dwa sposoby:

• podpisując papierowy dokument w ośrodku zdrowia,
• poprzez dokument elektroniczny, który można uzupełnić i wydrukować m.in. w Systemie Przychodnia,
• poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

Jeśli pacjent chce zmienić świadczeniodawcę, również ma do tego prawo. Można zrobić to bezpłatnie, dwa razy w roku. Nie musi się w takich sytuacjach wypisywać z poprzedniej placówki medycznej.

Jakie dane zawiera owa deklaracja? Przede wszystkim:

• imię i nazwisko,
• nazwisko rodowe,
• datę urodzenia,
• płeć,
• numer PESEL,
• miejsce nauki (w przypadku uczniów i studentów),
• adres zamieszkania,
• numer telefonu.

System Przychodnia i deklaracja wyboru – korzyści

Główne korzyści wynikające z uwzględnienia deklaracji wyboru w Systemie Przychodnia to:

• możliwość błyskawicznego wypełnienia deklaracji przez pacjenta,
• możliwość szybkiego wydrukowania deklaracji dla pacjenta.

Przed przyjęciem deklaracji warto pamiętać o sprawdzeniu uprawnień świadczeniobiorcy. Jeśli pacjent potrzebuje pomocy przy wypełnianiu dokumentu, może poprosić o nią personel medyczny.

Czy deklaracje wyboru są wiążące?

Lekarze, pielęgniarki oraz położone, których nazwiska znalazły się w deklaracji, nie mogą odmówić pacjentowi zapisania się na listę podopiecznych, np. ze względu na płeć, wiek czy stan zdrowia. Mają prawo odmówić mu jedynie wtedy, gdy na liście jest zbyt duża liczba świadczeniobiorców oraz gdy istnieje zbyt duża odległość między miejscem zamieszkania pacjenta, a ośrodkiem medycznym.

ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami
Odpowiemy na wszystkie pytania


KONTAKT