Inne Funkcje

W programie System Przychodnia zadbaliśmy o szeroką gamę funkcjonalności, które ułatwią pracę w placówce medycznej oraz przyspieszą proces diagnostyczno-terapeutyczny.

Dokumenty dla Centrum Pomocy Rodzinie (CRP)

W Systemie Przychodnia możesz wypełnić dokumenty dla Centrum Pomocy Rodzinie, takie jak np.:
• wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16. roku życia),
• wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób przed 16. rokiem życia).

Prowadzenie pomiarów dotyczących wskaźników bólu

Jednym z istotnych elementów leczenia jest monitorowanie natężenia bólu. Aby móc to robić, należy skorzystać z jednego z narzędzi. W Systemie Przychodnia umożliwiamy zapis wskaźników bólu według skali Latinena, która umożliwia ocenę takich czynników, jak:

• nasilenie bólu,
• częstotliwość pojawiania się bólu,
• częstotliwość przyjmowania środków przeciwbólowych,
• ograniczenie aktywności ruchowej.

Każdy z tych wskaźników ocenia się w skali od 0 do 4, przy czym 0 wskazuje na brak występowania problemu, a 4 – na bardzo duży problem.

Prowadzenie pomiarów dotyczących wskaźników czynności

System Przychodnia umożliwia również prowadzenie wskaźników pomiarów dotyczących sprawności ruchowej, według skali Barthela. Możesz w nim zatem opisać takie czynniki, jak np.:

• poruszanie się po powierzchniach płaskich,
• przemieszczanie się (np. z łóżka na krzesło),
• wchodzenie i schodzenie po schodach,
• spożywanie posiłków,
• utrzymywanie higieny osobistej,
• mycie i kąpiele,
• korzystanie z toalety,
• kontrolowanie moczu,
• kontrolowanie stolca,
• ubieranie i rozbieranie się.

Program pozwala zapisać dane dotyczące tego, jakie czynności chory pacjent może wykonywać sam oraz przy jakich potrzebuje pomocy. Dla każdego opisywanego wyżej czynnika istnieje osobna skala. Po zsumowaniu wyników pacjent może otrzymać najwyżej 100 punktów.

Prowadzenie pomiarów do oceny prawidłowości rozwoju

W programie istnieje możliwość pomiarów w celu oceny prawidłowości rozwoju. Możesz wprowadzić w nim informacje o pacjencie, takie jak np.:

• waga,
• wzrost,
• obwód pasa,
• obwód głowy,
• temperatura ciała,
• ciśnienie.

Warto zaznaczyć, że od 2020 r. NFZ wymaga aktualizacji danych dotyczących wzrostu i wagi przynajmniej raz na rok. Parametry te należy sprawdzać podczas pierwszej wizyty lekarskiej w danym roku.

Prowadzenie pomiarów przydatnych podczas rehabilitacji

Aby rehabilitacja była skuteczna i przyniosła wiele korzyści pacjentowi, należy regularnie prowadzić pomiary. Wszystkie tego typu dane warto przechować w jednym miejscu, a konkretnie – w Systemie Przychodnia. Przykładowo, możesz w nim gromadzić informacje o:

• zakresie ruchów czynnych i biernych (pomiary kątowe, pomiary linijne),
• postawie i budowie ciała, poruszaniu się i sprawności kinestetycznej,
• odruchach ścięgnistych i odruchach patologicznych,
• napięciu mięśniowym i sile mięśniowej,
• długości i obwodzie kończyn.

Historia wypisanych leków

W Systemie Przychodnia znajdziesz jeszcze więcej praktycznych funkcji. W komputerowym archiwum automatycznie tworzy się historia wypisanych leków, dzięki której sprawdzisz:

• nazwę leków,
• kolejność wypisanych leków,
• ilość wypisanych leków,
• czas między wypisaniem poszczególnych leków,
• miejsce wypisania danego leku.

Cała historia jest bardzo dokładna i opiera się na danych znajdujących się w programie.

Historia wykupionych leków

W programie automatycznie zapisują się informacje o lekach wykupionych przez pacjenta. Pobiera on je z Systemu P1, czyli Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia

Program umożliwia wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia:

• ZUS-OL9,
• KRUS-N14.

Zaświadczenia wydaje lekarz prowadzący leczenie. Dokumenty powinny być wystawione najwcześniej na miesiąc przed datą złożenia wniosku o świadczenie.

Wystawianie dokumentów do sanepidu

Nasz system pozwala wystawiać druki do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Są to:

• ZLK-1 – zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej,
• ZLK-2 – zgłoszenie rozpoznania gruźlicy,
• ZLK-3 – zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową,
• ZLK-4 – zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS bądź zgonu osoby zakażonej HIV / zgonu osoby chorej na AIDS,
• ZLK-5 – zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

Integracja z laboratoriami

System Przychodnia zintegrowany jest z najbardziej znanymi sieciami laboratoriów, takimi jak np. np. Marcel, Alab czy też Diagnostyka. Dzięki temu, że lekarz może wysłać skierowanie do laboratorium, i to jeszcze podczas wizyty, proces obsługi pacjenta jest znacznie usprawniony.

Laboratorium bada przesłany materiał, a następnie odsyła elektronicznie wyniki badań do placówki medycznej. System Przychodnia zapisuje je wówczas w kartotece pacjenta.
ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami
Odpowiemy na wszystkie pytania


KONTAKT