Historia wypisanych i wykupionych leków

W programie System Przychodnia uwzględniliśmy również historię wypisanych i wykupionych leków. Dzięki temu lekarz może w każdym momencie sprawdzić, jakie środki zostały pacjentowi przepisane i za jakie on faktycznie zapłacił w aptece.

Historia wypisanych leków

W Systemie Przychodnia znajdziesz jeszcze więcej praktycznych funkcji. W komputerowym archiwum automatycznie tworzy się historia wypisanych leków, dzięki której sprawdzisz:

• nazwę leków,
• kolejność wypisanych leków,
• ilość wypisanych leków,
• czas między wypisaniem poszczególnych leków,
• miejsce wypisania danego leku.

Cała historia jest bardzo dokładna i opiera się na danych znajdujących się w programie.

Historia wykupionych leków

W programie automatycznie zapisują się również informacje o lekach wykupionych przez pacjenta. Pobiera on je z Systemu P1, czyli Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. To daje lekarzowi z kolei szerszy obraz całej sytuacji oraz procesu leczenia.

ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami
Odpowiemy na wszystkie pytania


KONTAKT