Dokumenty dla CPR

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zajmują się rozwiązywaniem problemów społecznych, skupiając się głównie na pomocy społecznej oraz osobach niepełnosprawnych. Aby uzyskać pomoc, należy złożyć jeden z wniosków, pod którym często podpisuje się właśnie lekarz.

Wystawianie dokumentów dla Centrum Pomocy Rodzinie (CPR)

W Systemie Przychodnia możesz wypełnić dokumenty dla Centrum Pomocy Rodzinie.

Oto korzyści płynące z tego rozwiązania:

• w programie istnieje możliwość wystawienia dokumentów zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci,
• dużo łatwiej można wypełnić druki w komputerze niż na papierze, ponieważ nie trzeba wielokrotnie wpisywać wszystkich danych od początku – oznacza to ogromną oszczędność czasu,
• bez problemu można w programie skopiować druki np. sprzed roku, bez potrzeby ponownego wypełniania danych.

Dokumenty dla Centrum Pomocy Rodzinie

Przykładowe dokumenty, które możesz wystawić, to:

• wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16. roku życia),
• wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób przed 16. rokiem życia),
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka do 16-go roku życia,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osoby od 16-go roku życia,
• wywiad – opinia (wypełnia lekarz w przypadku braku możliwości uczestnictwa w składzie orzekającym)
• zaświadczenie lekarskie do wniosku o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego,
• zaświadczenie lekarskie do wniosku o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji,
• wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
• wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
• zaświadczenie lekarskie związane z dofinansowaniem na likwidację barier architektonicznych,
• zaświadczenie lekarskie związane z dofinansowaniem na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się,
• zaświadczenie lekarskie do wniosku o rzecznictwo.

Dokumenty te dotyczą zarówno dorosłych, jak i dzieci. System Przychodnia umożliwia – w razie potrzeby – ich ponowne wydanie, np. po roku.

Dokumenty związane z programem „Aktywny Samorząd”

W Systemie Przychodnia możesz wypełnić również wnioski związane z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu programem „Aktywny Samorząd”

Moduł I obejmuje zaświadczenia lekarskie związane z takimi obszarami, jak:

• Obszar A Zadanie 1, czyli zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
• Obszar A Zadanie 2, czyli uzyskanie prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
• Obszar A Zadanie 4, czyli zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
• Obszar B Zadanie 1, czyli zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
• Obszar B Zadanie 2, czyli dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 3, czyli zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,
• Obszar B Zadanie 4, czyli zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
• Obszar C Zadanie 1, czyli zakup wózka elektrycznego,
• Obszar C Zadanie 3, czyli zakup protezy kończyny,
• Obszar C Zadanie 4, czyli utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
• Obszar C Zadanie 5, czyli zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami
Odpowiemy na wszystkie pytania


KONTAKT